ENTO MICRO

Таъриф

Қўлланилиши:

Ушбу ўғит тупроқ ва япроқ орқали қўлланила оладиган ва
сувда яхши эрувчи ўсимлик учун зарур озиқ моддалари
аралашмасидир. Таркибидаги элементлар дарҳол
ўзлаштириладиган ҳолатда бўлиб, экинлар томонидан тез ва
осон ўзлаштирилади. Ўғит таркибидаги Бор моддаси эса жуда
тез эрувчанлик хусусиятига эга.
Мутахассисларнинг илмий изланишларига кўра, тупроққа кўп
ўғит солиш ўсимлик кўп ўғит ўзлаштиришини билдирмайди.
Аксинча, ўсимлик тупроқдан керакли барча элемент-ларни
бир-бирига мутаносиб шаклда олади. Яъни тупроқда ўсимлик
учун зарур барча элементларнинг биттаси 50% миқдорида
бор, қолган озуқа элементлари етарли бўлса-да, ўсимлик
барча элементларнинг 50% ини ололади холос. ENTO MICRO
ўғити эса ўсимлик ўзлаштириши учун мукаммал таркибга

Сарф-меъёри:

Экин турига қараб япроққа
пуркалганда 100 литр сувга
50 – 250 г, томчилаб суғориш
орқали гектарига 1.0-10.0 кг

Филиаллар

Аъзо бўлиш: