ENTOPIK

Хусусиятлар

Гербицид

(Кладинафор пропоргин + антидот клоквинтонет мексил 8%)

Ғалла майдонларидаги бир йиллик бошоқли бегона ўтларига қарши қўлланиладиган гербицид!

Таъриф

Қўлланиши:

Буғдой экилган майдонларда униб чиқкан бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши самарали гербицид. Ёввойи сули (оқ бош), тулки қуйруқ, итқуноқ турлари, курмак сингари бир йиллик бошокли бегона ўтларни йўқотишда самаралидир.

 

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби:

Экин тури Бегона ўтлар Сарф меъёрил/га Қўллаш муддати ва усуллари
Экиннинг ўсиш даври Бегона ўтнинг ўсиш даври
Кузги ва баҳорги  буғдой Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар 0.3-0.4 Экиннинг туплаш даврида Униб чиққандан сўнг. Бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради