ENTOSORAN

Хусусиятлар

Таъсир этувчи моддаси: Гекситиазокс 10% (100 г/кг)

Препарат шакли: эмульсия концентрати

Хавфлилик даражаси: III-синфга оид (ўртача хавфли)

Сиғими: 1 кг

Таъриф

Қўллаш муддати:

Препарат экинларни фаол ўсув даврида, заркунадаларни ривожланишини бошланғич фазасида   қўлланилса  юқори самара беради. Энтосоран препаратини каналарга қарши карта қирғоқларига профилактик ишлов, зараркунандаларни бошлангич авлодларини йуқ қилишда юқори самаралиПрепаратни ғўза майдонларида 10-12 кун оралатиб 2 марта, боғлар ва дала экинларида 1 маротаба  қўллаш мумкин. Препаратни қўллашда гектарига кетадиган ишчи эритма сарфига алохида эътибор бериш лозим

 Таъсир этиш механизми:

Препарат қўлланилгандан сўнг, каналарнинг тухум, личинка ва нимфаларини йўқ қилади. Имагоси  (етук кана) эса  яшашда давом этади, лекин кўпайиш қобилиятини йўқотади ва 7-10 кун ичида табиий ҳолда ўлиб кетади. Шунга кўра, акарицид қўлланилгандан сўнг 7-10 кун ичида унинг самараси кўзга кўрина бошлайди ва акарицидлик таъсир кучини 50 кунгача сақлаб қолади, бу эса ўз навбатида қарши кураш, яъни пуркаш сонини қисқартиради. Препарат қўлланилаётганда ўсимликнинг барча қисмларига бир хилда пуркалиши лозим.

Бошқа препаратлар билан уйғунлиги (қўлланиши):

Энтосоран  препаратини ҳозирги вақтда қўлланиладиган кўпчилик пестицидлар билан уйғун ҳолда (биргаликда) қўлланилиши мумкин.

 Экинларга зарарли таъсири:

 Препарат қўлланилаётган экинларга зарарли таъсир кўрсатмайди.

 Ишчи эритмани тайёрлаш тартиби:

Иш бошлашдан аввал бак, шланг ва пуркагич тозалигини, шунингдек, пурковчи ускунанинг ишга тайёрлиги текширилади. Сўнгра пуркагичдан сув ўтиш миқдори бир меъёрдалиги ва 1 гектарга сарфланадиган суюқлик миқдори меъёри аниқланади.

Энтосоран препаратини алохида идишда эритиб она ишчи эритма тайёрлаб олиш лозим,тайёрланган оналик эритмани бакнинг ярми сув билан тўлдириб,  ишчи эритмани аниқ миқдори қўшилади.

Энтосоран препарати ОВХ-28, ОВХ-600 маркали вентиляторли пуркагичдан фойдаланилса, ишчи эритма сарфи гектарига 250-300 литрни, қўл аппаратларида эса ишчи эритма сарфи гектарига 300-400 литрни ташкил этади.

Ишчи эритма тайёрлангандан сўнг кечиктирмасдан қўлланиши лозим.

 Иқтисодий самарадорлиги:

            Препарат ўз муддатларида сифатли қўлланилганда, зараркунандаларнинг экинларга келтирган зарарини олдини олиш ҳисобига, препарат қўлланилмаган майдонга нисбатан 20-25% гача ҳосил қўшилиши мумкин.

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури Зараркунандалар Сарф меъёрикг/га Қўллаш муддати ва усуллари. Мавсумда неча маротаба қўлланиши
Ғўза Ўргимчаккана 0.2 Ўсимликнинг ўсув даврида 2
Олма Каналар 0.3 Ўсимликнинг ўсув даврида 1

Хавфсизлик чоралари:

Прeпаратни қўллашда “Ўзбeкистон халқ ҳўжалигида пeстицидлар ишлатилиши, сақланиши ва ташиш жараёнидаги санитария қоидалари ва гигиeна мeъёрлари” (Тошкeнт СанПИН  0150-04) қўлланмасидаги барча хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилиш лозим.

Прeпарат -10оC дан юқори ва  +30оC дан паст бўлган ҳароратда пeстицидларни сақлаш учун мўлжалланган, қуруқ ва салқин жойда сақланиши керак.

Препаратни қўллаш ва сақлаш ишлаб чиқарувчи ва сотувчи компаниянинг назоратидан ташқарида бўлганлиги сабабли, мос  бўлмаган шароитларда сақланиши ва нотўғри қўллашдан юзага келувчи зарарларга ишлаб чиқарувчи ва сотувчи компания масъул эмас.

 Сақлаш муддати: Қадоқланган ҳолида 2 йил

Авфзалликлари

Афзалликлари:

  • Узоқ муддат ўз таъсир кучини сақлаб қолади (50 кунгача)
  • Тежамкор: сарф-меъёри кам миқдорларда қўлланилади
  • Табиатдаги фойдали ҳашаротлар ва йиртқич каналарга зарарли таъсир кўрсатмайди
  • Препарат қўлланилаётган экинларга зарарли таъсири йук
  • Сувда яхши эрийди ва мавжуд пуркагичлар билан қўллаш жуда қулай