ENTOSUPER

Хусусиятлар

Гербицид

(Феноксапроп-п-этил+антидот 7.5%)

Ёввойи сули (оқ бош) ва бошқа бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланиладиган гербицид!

Таъриф

 Қўлланиши:

Ғалла майдонларида униб чиқаётган бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланилади. Ёввойи сули (оқ бош), тулкиқуйруқ, итқуноқ турлари, курмак сингари бир йиллик бегона ўтларни йўқотишда самаралидир

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури Бегона ўтлар Сарф меъёри л/га Қўллаш муддати ва усуллари
Экиннинг ўсиш даври Бегона ўтнинг ўсиш даври
Кузги  буғдой Бир йиллик бошоқли бегона ўтлар 0.8-1.0 Экиннинг туплаш даврида Униб чиққандан сўнг, бегона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара беради