ENTOVAKS

Таъриф

Таъсир этувчи моддаси: 75% (37.5%+37.5%)
Препарат шакли: Намланувчи кукун

Қўлланиши: 

Ғалладаги чанг ва қаттиқ қоракуя ҳамда ғўзадаги илдиз чириш 
касалликларига қарши уруғларни дорилашда қўлланиладиган 
препаратдир.

Таъсир этиш механизми:

Entovaks 200 бир вақтнинг ўзида фунгицидлик ва ўсувни 
бошқариш хусусиятларини ўзида мужассам этган препаратдир. 
Препарат таркибидаги карбоксин ўсувни бошқариб, уруғ 
ичидаги инфекцияларга қарши курашса, Tирам эса уруғнинг 
қобиқ қатламини инфекциялардан ҳимоя қилади.  Ўзининг 
даволовчи ва ҳимоя қилувчилик хусусиятлари, шунингдек 
уруғларнинг униб чиқиши ва фаол ривожланишини кучайтириши 
ҳисобига, юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.

Авфзалликлари

Афзалликлари:

Ушбу препарат уруғни инфекциялардан иккитомонлама – ҳам ташқи, ҳам ички томондан ҳимоя қилади.
Кўп йиллар давомида касалликларга қарши такроран қўлланилганда ҳам таъсир этиш хусусияти 
йўқолмайди. 
Препарат сувда осон эрувчанлик хусусиятига эга.