X–CHANGE

Таъриф

Қўлланиши:

X–CHANGE – қишлоқ ҳўжалигида қаттиқ сувларни юмшатиш ва
сувлардаги юқори ишқорийликни пасайтириш учун қўлланиладиган
препарат ҳисобланади. Бундай турдаги препаратлар амалиётда
сув кондиционери деб аталади.
X–CHANGE – ўсимликларни ҳимоя қилиш воситалари ва
ўғитларнинг ишчи эритмаларини тайёрлашда қўлланилади.

Таъсир этиш механизми:

X–CHANGE қаттиқ сув таркибидаги кальций, магний,
темир ва бошқа зарарли катионларни тўлиқ ва
қайтарилмас кимёвий боғлаш орқали сувнинг
қаттиқлигини юмшатади. Сувнинг ишқорийлик
даражасини пасайтириб, кимёвий воситаларнинг сув
таъсирида ишқорлашишини олдини олади. X–CHANGE ишчи
эритмаларнинг ўсимликларнинг юзасига шимилишига
ёрдам беради ва ишчи суюқликларини тайёрлашда
кўпиклар ҳосил бўлишини олдини олади.

Қўшимча маълумот:

Ўсимликларни ҳимоя қилувчи кимёвий воситалар ва микроўғитлар самарадорлигининг пасайишига сабаб
бўлувчи муҳим омиллардан бири – бу қўлланиладиган сувнинг сифатидир. Сувнинг сифати унинг қаттиқ ёки
юмшоқлиги ва ишқорийлик даражасига боғлиқ. Сувнинг қаттиқлиги сув таркибидаги кальций (Са2+) ҳамда
магний (Мg2+) нинг концентрациясига боғлиқ. Агар сувнинг таркибидаги соф кальцийнинг миқдори 35 мг/л ёки
кальций карбонатнинг миқдори 88 мг/л дан юқори бўлганда, бу сув қаттиқ ҳисобланади. Ўз навбатида,
қаттиқ сув юқори ишқорийлик даражасига эга бўлади.

Авфзалликлари

Афзалликлари:

Кимёвий препаратлар ва микроўғитлар самарадорлигини оширади
Ишчи суюқликлар тайёрлашда кўпиклар ҳосил бўлишини олдини олади
Ишчи суюқликнинг тезда парланиб кетишини олдини олади, бу эса препарат ўсимликка яхши шимилишни
таъминлайди.