DUET EKSTRA

Таъриф

Сўрувчи зараркунандалар ва касаллликларга
қарши қўлланиладиган самарали
инсектофунгицид!

Таъсир этувчи моддаси: Тиометоксам 35%+ Дифенконазол 20%
Препарат шакли: намланувчи кукун
Хавфлилик даражаси: III-синфга оид (ўртача хавфли)

Қўлланиши:

Унинг таркибидаги тиометоксам неоникотиноидлар синфига
киради. Тиометоксам таъсир этиш механизми буйича бошка
синфга кирувчи препаратлар фосфорорганик, карбамат,
перетроидли препаратлар урнини босувчи ёки тулдирувчи
куллаш даврида зарарлилик даражаси оз булган препаратдир .
Бошка препаратлардан фаркли равишда усимликни юза
кисмига куллаш билан биргаликда тупрокдаги
зараркунандаларга хам куллаш имконияти бор . Бу препарат
ўсимликларни нафакат юзасидаги балким кўринмай турган
ёки плёнка қабат ичидаги зараркунандаларга хам
самаралидир. Шира, трипс ва оққанот пашшалари учун юқори
самарали хисобланади.

Таъсир этиш механизми:

Таъсир этувчи моддаси ўсимлик барглари орқали сўрилиб,
бутун танасига бир маромда тарқалади ва доимий ҳаракатда
бўлади, бу эса ўз навбатида барча сўрувчи зараркунанда ва
касалликларга қарши тeз ва тўлиқ таъсир қилади.

 

Авфзалликлари

Афзалликлари:

Кўп турдаги сўрувчи зараркунандалар ва касалликларгага самарали таъсир қилади
Иссиқ ҳароратда ҳам яхши самара беради
Зараркунанда ва касалликларларнинг барча ривожланиш босқичларида ҳам самарали таъсир қилади
Зараркунандаларга ўсимлик пояси ва барги орқали шимилиб ичидан, касалликларга текганда ва поя-
барг орқали шимилиб таъсир қилади.