HOSILIN

Таъриф

Қўлланиши:

Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатадиган ўсувни бошқарувчи таблетка шаклидаги модда. Препарат мураккаб тузилмали органик кислота бўлиб, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатадиган ўсув моддасидир. Гибберлин билан ишлов бериш ўсимликнинг пояси, шохлари, барги ўсиши; меваси тез етилиши, уруғини тез униб чиқиши ва кўчатларнинг ўсишини тезлатади.

 

Қўллаш муддати:

Препарат уруғларни экишдан бошлаб мева шаклланишининг бошланғич  давригача   қўлланилса  юқори самара беради.

Препаратни экинларга  1 марта  қўллаш мумкин.

Таъсир этиш механизми:

Гибберлиннинг физиологик активлиги кучли бўлгани учун унинг кучсиз эритмалари билан ишлов берилганида ҳам яхши самара беради. Ишчи эритма тайёрлаш учун препаратни аввал (1 грамм препарат учун 50 мл) этил спиртида эритиб олиб, сўнгра керакли концентрацияли олингунгача сув қўшиб борилади.       Ишлатиш мақсадига кўра препарат турли усулларда қўлланилади. Агар ўсимликнинг вегетатив органларини ривожлантириш керак бўлса, препаратни ўсимликнинг ер устки органларига қўллаш керак. Агар ўсимликнинг ҳосилини кўпайтириш керак бўлса, препаратни ўсимликнинг гулига ва шаклланган мевасига қўллаш керак.

Препарат қўлланилгандан сўнг 1 соат ичида таъсир эта бошлайди. Препарат +10оС – +25оС ҳароратда қўлланилса, юқори самара беради.

Экинларга зарарли таъсири:

 Тавсия этилган меёрларда ишлатиш ,усимликларга  салбий таъсир этмайди

 Ишчи эритмани тайёрлаш тартиби:

Ишчи эритма тайёрлаш учун  аввал 5 грамм препаратни 250мл этил спиртида эритиб олиб, 1 гектар майдонга ишлатиладиган сувга кушиб ишлатилиши мумкин. Агар гектарига 10 грамм препарат ишлатилиши лозим булса 500 мл этил спиртига эритиб олинади

Иш бошлашдан аввал бак, шланг ва пуркагич тозалигини, шунингдек, пурковчи ускунанинг ишга тайёрлиги текширилади. Сўнгра пуркагичдан сув ўтиш миқдори бир меъёрдалиги ва 1 гектарга сарфланадиган ишчи эритма миқдори меъёри аниқланади.

Хосилин препаратининг ишчи эритмасини пуркашда ОВХ-28, ОВХ-600 маркали вентиляторли пуркагичдан фойдаланилса, ишчи эритма сарфи гектарига 250-300 литр  булишини таъминлаш лозим

Иқтисодий самарадорлиги:

Препарат ўз муддатларида сифатли қўлланилганда, тупрокдаги озуқалар яхши ўзлаштириши, поя ва барглар бақувватлашиб, ҳосил йириклашиши ҳисобига 15-20 ц/га гача ҳосил қўшилади.

 

Сарф меъёрлари ва қўллаш тартиби

Экин тури Мақсад Сарф меъёри гр / га Қўллаш муддати ва усуллари Мавсумда неча маротаба қўлланиши
Ток Ҳосилни кўпайтириш 5-10 Ўсимликнинг гуллаш ва меваси шаклланган даврида 1

 Хавфсизлик чоралари:

Прeпаратни қўллашда “Ўзбeкистон халқ ҳўжалигида пeстицидлар ишлатилиши, сақланиши ва ташиш жараёнидаги санитария қоидалари ва гигиeна мeъёрлари” (Тошкeнт СанПИН  0150-04) қўлланмасидаги барча хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилиш лозим.

Прeпарат -10оC дан юқори ва  +30оC дан паст бўлган ҳароратда пeстицидларни сақлаш учун мўлжалланган, қуруқ ва салқин жойда сақланиши керак.

Препаратни қўллаш ва сақлаш ишлаб чиқарувчи ва сотувчи компаниянинг назоратидан ташқарида бўлганлиги сабабли, мос  бўлмаган шароитларда сақланиши ва нотўғри қўллашдан юзага келувчи зарарларга ишлаб чиқарувчи ва сотувчи компания масъул эмас.

Сақлаш муддати: Қадоқланган ҳолида 2 йил.

Авфзалликлари

Афзалликлари:

  • Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатади
  • Меваларнинг ҳажмини йириклаштириб, ҳосилдорликни оширади
  • Ҳосилнинг кўринишини яхшилаб, бозоргирлигини таъминлайди
  • Меваларнинг бир вақтда етилишига кўмаклашади
  • Тупроқ таркибидаги озуқаларнинг ўсимлик томонидан тўлиқ ўзлаштирилишини таъминлайди
  • Поя ва баргларни бақувватлаштириб, экиннинг касаллик ва зараркунандаларга нисбатан чидамлилигини оширади