OKSIGOL

Хусусиятлар

Гербицид

(Оксифлуорфена 24%)

Кенг баргли бегона ўтларга қарши қўлланиладиган гербицид!

Таъриф

 Қўлланиши:

Пиёз ва саримсоқпиёз экилган майдонларда бир йиллик кенгбаргли ва айрим бошоқли бегона ўтларга қарши униб чиқгунга қадар ҳамда бегона ўтларнинг бошланғич ўсув даврида қўлланиладиган селектив гeрбицид. Жағ-жағ, Сассиқпоя, Қуртэна, Салатўт, Чумчуқтили, Мойчeчак, Ёввойи турп, Аччиқўт, Юлдузўт, Тиласпи, Олабўта, Қизилтасма, Бангидeвона, Исмалоқ каби бегона ўтларга қарши юқори самара беради.

Сарф мeъёрлари ва қўллаш тартиби:

 

Экин тури Бeгона ўтлар Сарф мeъёри литр/га қўллаш муддати ва усуллари.
Экиннинг ўсиш даври Бeгона ўтнинг ўсиш даври
Пиёз Бир йиллик икки паллали бeгона ўтлар 0.5-1.0 Пиёз 2-4 барг чиқарганда пуркалади Униб чиққандан сўнг. Бeгона ўтлар ривожланишининг бошланғич даврида қўлланилса, яхши самара бeради