ENTOLUCHO

Хусусиятлар

Инсектицид

имидаклоприд 20 %

Шира, трипс ва бошқа зараркунанларга қарши восита!

Таъриф

Таъсир этиш хусусияти:

Колорадо қўнғизи, шира, трипс, қандалалар, тут парвонаси, визилдоқ қўнғиз, ғовакловчи пашша, қалқондорлар, мевахўрлар, баргўрар қуртлар, тунламлар, чигирткасимонлар, симқуртлар ва бошқа зараркунандаларга қарши қўлланиладиган тизимли таъсирга эга инсектицид.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби: 

Экин тури Касалликлар Сарф меъёри (л/га) Қўллаш муддати ва усули Мавсумда неча
маротаба
қўлланилиши
Ғўза Шира, трипс,
қандалалар
0,2-0,3 Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади 2
Ғалла Шира, трипс, хасва,
визилдоқ қўнғиз
0.15-0.3
Боғ
сабзавот
Шира, трипс 0,3