Faster Alfa

Таъриф

Гeрбицид

(Квинклорак  470 г/кг +
пиразосульфурон-этил 30 г/кг)

Таъсир этиш ҳусусияти:


Ушбу препарат шоли экилган майдонлардаги бир йиллик бошоқли 
(тариқсимон) ва ҳилол бегона ўтларига қарши тизимли таъсир этувчи 
восита. Препаратни шолини унуб чиқиши ва туплаш даврида, бегона 
ўтларнинг эса илк ривожланиш фазасида қўлланса, юқори
самарадорликга  эришилади. Препаратни албатта сирти фаол модда 
билан қўшиб қўллаш лозим.