INDOKSAMEKTIN

Хусусиятлар

Инсектоакарицид

индоксакарб 7,5% + абамектин 1,8%

Тута абсолюта ва бошқа зараркунандаларга қарши қўлланиладиган самарали инсектоакарицид!

Таъриф

Таъсир этиш хусусияти​:
Ғўзадаги кўсак қуртининг 1-авлоди, олма қурти ва очиқ ҳамда ёпиқ майдонларда зарар келтиручи куялар ва бошқа зараркунандаларни йўқ қилишда қўлланиладиган юқори самарага эга восита ҳисобланади.

Сарф мeъёри ва қўллаш тартиби

Экин тури Зараркунандалар Сарф мeъёри л/га Қўллаш муддати ва усуллари.
Ғўза Ғўза тунлами 0.45-0.7
Ўсимликнинг ўсув даврида пуркалади
 
Олма  Олма қурти, ғилофли куя
Ток Барг ўровчи қуртлар
Помидор Помидор куяси (тутаабсолюта)