Yakozuna

Хусусиятлар

Гeрбицид

бензобициклон 50 %

Шолидаги бир ва кўп йиллик бошоқли ҳамда кенг баргли бегона ўтларга қарши қўлланиладиган гербицид.

Таъриф

Таъсир этиш хусусияти:
Ушбу препарат шолидаги бир ва кўп йиллик бошоқли ҳамда айрим кенг баргли бегона ўтларга қарши қўлланилади. Препаратни шоли экишдан аввал ёки ниҳол униб чиқмасидан олдин қўллаш лозим. Гербицид қўлланган даврда экин майдони 10-12 см сув билан қопланиб, камида 5 кун мунтазам сувни ушлаб туриш мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга ушбу майдонда бошқа агротехник тадбирларни тўхтатиб туриш лозим. Препаратни қўл аппарати орқали қўлланганда препарат қамраб олган майдон чегараси  оралиғи 20-30 метрдан ошмаслигига эътибор бериш керак.

Сарф меъёри ва қўллаш тартиби:

Экин тури

Зараркунанда номи

Сарф меъёри (л/га)

Қўллаш муддати ва усуллари

Мавсумда нeча 
маротаба 
қўлланилиши

Шоли

Ҳилол, курмак ва бошқа бошоқли ҳамда айрим кенг  баргли бегона ўтлар

0,5-0,6

Экишдан аввал ёки унуб чиқмасдан олдин

1