Anamal sovuqlar mevali bog'lar

Нашир қилинган сана: 28.02.2023

Категория: Янгиликлар

Anamal sovuqlar mevali bog'lar


2023 ЙИЛ ЯНВАРЬ ОЙИДА ЮРТИМИЗДА БЎЛИБ ЎТГАН АНОМАЛ СОВУҚ РЕСПУБЛИКАМИЗДАГИ МЕВАЛИ БОҒЛАР, ИССИҚХОНАЛАРГА ЎЗИНИ САЛБИЙ ТАЪСИРИНИ КЎРСАТДИ

-

Юқоридаги холат Бир неча йилларда бир булишини хисобга олсак боғбонлар ва дехконларимиз бу холатда деярли тайергарлик курмайдилар.

-

Аввало мевали дарахтларда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш керак:

1. Уларни усув даврида етарли озиқлантириш керак.

2. Касаллик ва зараркунандаларга карши ишлар олиб борилган булиши керак.

3. Чанкаб колмаслиги учун вақтида сугорилиши керак.

-

Юқоридаги агротехник тадбирларни амалга оширишда Рух микро элементли, фосфорли озукалар
(энтомикроэнтозинк, фловерпзн билан озуқалантирилиши усимликни ноодатий шароитларга чидамлилигини оширади.

-

Колаверса озми купми совукдан зарарланган дарахтларни тезликда сугориш, антистресс, (вл-77) рухли (энтозинк, энтомикро), цитрусларда магнийли (магний макс) каби угитлар билан озиқлантирилса зарарланган тукималар тез узига келиб согломлашади.
-

Ута кучли совук урган мевали дарахтлар (кумилмаган анор анжир ва узум кучатлари) биринчи навбатда синчиклаб куриб чиқилади. Уларни совуқ таъсир қилиш даражада пустлогини кучириб куриш оркали аниқланади. Носоглом пустлог ранги қунгир корамтир тусга қириб, егоч қисмидан осон ажрайди ва ачиган хид таратади. Шундан кейин тунги харорат исишига караб, уларни соглом қисмидан кесиб, Хар хил инфекция тушмаслиги учун ифо бордо еки энтохлорок 85 препаратлари билан ишлов берилади. Сугориб озиқлантирилади.

Шунингдек совуқ таъсир килмаган боглардаги мевали дарахтлар хам қуртаклар уйгонмай  қасаллик ва зараркунандаларга карши кимевий профилактик ишловлар ( ифо бордо ва энтохлорок 85 фунгицидлари ва агрофос экстра,  би-58 препаратлари билан) берилиши оркали келгусида сифатли хосилга эришилади.

Кузатиб бориш

Хизмат маркази

Янгиликлар

Блог

Филиаллар

Аъзо бўлиш: