ENTO GUMIN

Таъриф

Қўлланилиши:

ENTO GUMIN – таркибида азот ва калийга бой ҳамда кўп
миқдорда органик моддаларга эга ўғит ҳисобланади.
Таркибидаги юқори миқдордаги Гумин – Фульвик кислота
экиннинг вегетатив органлари ва илдизларини фаол ўстиради,
экин ҳужайраларини ривожлантириб, ўсимликни
бақувватлаштиради, экин учун зарур кимёвий ўғитларни
илдиз атрофида тутиб туради, тупроқнинг фойдали
хусусиятларини сақлаган ҳолда, тупроқнинг унумдорлигини
оширади ва шу билан бирга, экиннинг ҳосилдорлигини
орттиради.

Сарф-меъёри:

Экин турига қараб япроққа пуркалганда
100 литр сувга 150 – 500 мл, томчилаб
суғориш орқали гектарига 3.5-5.0 литр

Филиаллар

Аъзо бўлиш: