Каталогимизда

91+

турлари
махсулотлар

Компаниямиз маҳсулотлари юқори иқтисодий самарадорликка эга. Яъни, улар билан ишлов берилганда, зараркунанда, бегона ўт ва турли касалликларнинг экинга келтириши мумкин бўлган зарарнинг олдини олиши ҳисобига ишлов берилмаган майдонга нисбатан 30-35% гача ҳосилни сақлаб қолади.

Тавсия этамиз

Agrofos-D

Қўлланиши: Олма қурти, кўсак қурти, илдиз қурти, цикадалар, шира, трипсга, зарарли хасва, шиллиққурт, ба

Батафсил
Бентогран

Қўлланиши:             Ғалла, маккажўхори, беда ва шолининг фаол ўсув даврида  бир йиллик к

Батафсил
DALATE

 Қўлланиши: Сўрувчи ва кемирувчи ҳашаротлар ҳамда каналарга қарши инсектоакарицид. Зарарли хасва,

Батафсил
DELTASIS

 Қўлланиши: Экинларидаги пашшалар, қўнғизлар, шира, трипс, тунламлар, оққанот, қандалалар, тут парв

Батафсил
ENTOGLIFOS

 Қўлланиши:    Экинларини экиш режалаштирилган майдонларда бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли ҳ

Батафсил
ENTOJEAN

  Қўлланиши: Ушбу препарат ғўза ғовлаб кетишининг олдини олади. Бунинг натижасида ғўзанинг па

Батафсил
ENTOSTAR

Қўлланиши: Кузги ҳамда баҳорги ғалла майдонларидаги бир йиллик кенг баргли бeгона ўтларга қарши к

Батафсил
ENTOSUPER

 Қўлланиши: Ғалла майдонларида униб чиқаётган бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши қўлланилад

Батафсил
ENTOVANT

Қўлланиши: Ғўза тунлами (кўсак қурти), тут парвонаси, шингил баргўрари ва олма мевахўрига қарши самар

Батафсил
ENTOXLOROK

 Қўлланиши:   Мильдю, антракноз, переноспориоз, фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, макроспо

Батафсил
ENTOXLOROK EKSTRA

Қўлланиши: Замбуруғли касалликлардан ҳимоя қилувчи ва даволовчи фунгицид. Картошкадаги фитофитороз

Батафсил
ENTOXLOROK PLYUS

Қўлланиши: Юқори самарали фунгицид бўлиб, қўлланилгандан кейин касалликларни узоқ вақт назорат қ

Батафсил
ENTOLIKUR

Қўлланиши: Занг, уншудринг, доғланиш, пирикуляриоз, оидиум, антракноз каби замбуруғли касалликларга қа

Батафсил
FASTER

 Қўлланиши: Препарат шолининг фаол ўсув даврида  бир йиллик бошоқли (тариқсимон) бегона ўтларга&

Батафсил
ENTOLUCHO

Қўлланиши: Колорадо қўнғизи, шира, трипс, қандалалар, тут парвонаси, визилдоқ қўнғиз, ғовакловчи пашш

Батафсил
FLUSIL

Қўлланиши: Экинлардаги уншудринг, оидиум, калмараз, мева чириши каби касалликларга қарши курашда қўл

Батафсил
ENTOMAYT

Қўлланиши: Ғўзани зараркунандалардан уйғунлашган усулда ҳимоя қилиш дастурига киритилган акарацид. Боғл

Батафсил
ZELDEK EKSTRA

 Қўлланиши: Ғўза, лавлаги, пиёз, сабзи, помидор, картошка, нўхат, ерёнғоқ, ва бошқа кeнг баргли экинла

Батафсил
ENTOMIKTIN

Қўлланиши: Каналар ва барг ғовакловчи зараркунандаларга қарши системали тасир этувчи юқори самарали исект

Батафсил
ENTOMETRIN

Қўлланиши: Ушбу препаратнинг таъсир қилиш доираси ҳашаротлар учун жуда кенг. Зараркунандалардан шира, трип

Батафсил
FOSETAL

Қўлланиши: Ушбу препарат юқори самара берувчи фунгицид бўлиб, қўлланилгандан кейин касалликларни уз

Батафсил
ENTORANE EKSTRA

 Қўлланиши: Ғалла ва маккажўхори экинлари экилган майдонлардаги бир йиллик ва кўп йиллик кeнг баргли

Батафсил
ENTOGART

Қўлланиши: Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бeгона ўтларга қарши ғўза, картошка, маккажўхори ва саб

Батафсил
ENTOSORAN

Қўлланиши: Каналарга қарши самарали акарицид. Каналарнинг тухум, личинка ва нимфаларини йўқ қилади, катт

Батафсил
ENTOSPILAN

Қўлланиши: Ғўза ва бошқа экинларидаги шира, трипс, кўсак қурти, колорадо қўнғизи, тут парвонаси ва бошқа з

Батафсил
HOSILIN

Қўлланиши: Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланишига фаол таъсир кўрсатадиган ўсувни бошқарувчи таблетка шаклид

Батафсил
KREZOKSIN

Қўлланиши: Препарат юқори ва сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамият касб этишини кўп бора исботлаб келмоқда. Ун

Батафсил
OKSIDAT

 Қўлланиши: ОКСИДАТ препарат иссиқҳоналардаги ниҳолларнинг илдиз тагига ишлов бериш натижасида нематод

Батафсил
OKSIGOL

 Қўлланиши: Пиёз ва саримсоқпиёз экилган майдонларда бир йиллик кенгбаргли ва айрим бошоқли бегона ўтла

Батафсил
STOMP

 Қўлланиши: Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бeгона ўтларга қарши ғўза, пиёз, картошка, маккажўхори ва с

Батафсил
ENTOPIK

Қўлланиши: Буғдой экилган майдонларда униб чиқкан бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши самарали гербиц

Батафсил
ENTUS

Қўлланиши:  Маккажўхори, помидор экинларида бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бeгона ўтлардан ва баъзи бир

Батафсил
ENTOSTAR PLYUS

Қўлланиши: Кузги ҳамда баҳорги буғдой экинзорларидаги бир йиллик ва кўп йиллик кенг баргли бeгона ўтларг

Батафсил
RAMZES

Қўлланиши: Олмадаги калмараз, қўнғир доғланиш; шафтолидаги барг бужмалоқланиши ва клястероспориоз касалл

Батафсил
DALATE Plyus

Қўлланиши: Сўрувчи ва кемирувчи ҳашаротлар ҳамда каналарга қарши инсектоакарицид. Ширалар, трипс, ўргимчак

Батафсил
ENTREVICUR

Қўлланиши:  Ғўзадаги Фитофтороз, помидордаги Фитофтороз вa aлтернариоз ҳамда илдиз  касалликларига қа

Батафсил
AGROFOS EKSTRA

Қўлланиши: Илдиз қурти, цикадалар, шира, трипсга, зарарли хасва, шиллиққурт, олма қурти, баргўрар қуртлар, ўрг

Батафсил
ARAMIS

Қўлланиши:  Олма, нок ва бошқа меваларда парша, уншудринг каби замбуруғли  касалликларга қарши ҳамда м

Батафсил
INDOKSAMEKTIN

Қўлланиши: Ғўзадаги кўсак қурти, олмадаги олма қурти ва очиқ ҳамда ёпиқ майдонларда тарқалган Туто абсолюта

Батафсил
PROFENTRIN

Қўлланиши: Ғўза ва бошқа қишлоқ ҳўжалиги экинларида учрайдиган ғўза тунлами, ўргимчаккана, шира, трипс, кана

Батафсил
LANDASK

Қўлланиши: Шолидаги ҳилол бегона ўтига қарши системали (ичидан таъсир этувчи) гербицид бўлиб, шолинин

Батафсил
SURIS

Қўлланиши: Шолидаги ҳилол бегона ўтига қарши системали (ичидан таъсир этувчи) гербицид бўлиб, шолинин

Батафсил
PROTEKT

Қўлланиши: Ғўза, помидор, боғ, ток ва сабзавот экинларига зарар келтирувчи кемирувчи қуртларга, жумладан,

Батафсил
TOP KROP

Қўлланиши:  Ғалла майдоналарининг майсаларнинг сариқ ва қўнғир занг, ун шудринг, сариқ доғланиш, қўнғир д

Батафсил
ENTOVANT PRO

Қўлланиши: Ғўза тунлами (кўсак қурти), тут парвонаси, шингил баргўрари ва олма мевахўрига қарши самарали инс

Батафсил
SILVER

Қўлланиши: Кимёвий воситалар билан бирга қўлланилиб, уларнинг барг  юзасига ёпишувчанлигини ва ўсимлик

Батафсил
ENTOVAKS 200

Қўлланиши:  Ғалладаги чанг ва қаттиқ қоракуя ҳамда ғўзадаги илдиз чириш  касалликларига қарши уруғла

Батафсил
ЭКС-ЧЕЙНДЖ

Таркиби: Кондиционерлаштирувчи агентлар, кўпиклашга қарши моддалар ва қўшимча компонентлардан иборат эр

Батафсил
ENTO-DEFOL

Қўлланиши: Ўрта толали ғўзани дефолиация қилишда қўлланиладиган препарат бўлиб, 12 соат давомида ўсимлик б

Батафсил
ENTOVET

Қўлланиши: Олма, узум ва бошқа қишлоқ ҳўжалиги экинларидаги сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга қарши

Батафсил
SPIROMEKTIN

Қўлланиши: Ғўза, олма ва бошқа экинлардаги ўсимликхур каналарнинг барча ривожланиш босқичларига (тухум,

Батафсил
AKARAGOLD

Қўлланиши: Каналарга қарши юқори самарали прeпарат сифатида эътироф этилган, боғларда ва дала экинларида&nb

Батафсил
DUET EKSTRA

Қўлланиши: Препарат бир вақтнинг ўзида ҳам зараркунандаларга, ҳам касалликларга қарши қўлланилади. Зарарк

Батафсил
IFO BORDO

МИСЛИ ЎҒИТ ЭРИТМАСИ Қўлланилиши: Таркибидаги кўп миқдордаги мис моддаси экинни замбуруғли ва бошқа бакте

Батафсил
PINOKS

Қўлланиши: Пинокс буғдойдаги бир йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши ичидан таъсир этувчи гербицид б

Батафсил
PROTEKT PRO

Қўлланиши: Ғўза, тут, олма, иссиқхона ва сабзавот экинларидаги сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга қарш

Батафсил
EZОFOKS

Қўлланиши: Ғўзадаги шира ва трипсга қарши қўлланиладиган инсектицид. Зараркунандаларга қарши текканда ва

Батафсил
KAPITOKS

Қўлланиши: KAPITOKS препаратидан мевали дарахтларнинг касалликларини олдини олиш мақсадида профлактик и

Батафсил
SIKLODEFOL

Қўлланиши: SIKLODEFOL ғўза кўсакларини етилиши ва очилишини тезлаштиради. Натижада пахта ҳосилини эрта мудда

Батафсил
ENTOSTOP

Қўлланиши: Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бeгона ўтларга қарши ғўза, пиёз, картошка, маккажўхори в

Батафсил
Ento RAYGRAS

Қўлланиши: Бир йиллик бошоқли ва икки паллали бeгона ўтларга қарши курашишда қўлланилади. Райгр

Батафсил
DEMOFOS

Қўлланиши: Таъсир доираси зараркунандалар учун жуда кенг; экинлардаги ширалар, каналар, трипсга, оққанот, з

Батафсил
ZEROKS

Фунгицид ва бактерицид Тизимли иммунизация самарасини берувчи кенг спектрли таъсир этишга эга контактл

Батафсил
PROMAYT

Қўлланиши: Ушбу препарат ўргимчаккананинг барча ривожланиш босқичларида самарали таъсир қиладиган текканд

Батафсил
EKVADOR

Таъсир этиш хусусияти: Ушбу препарат шира, трипс, қандалалар, хасва, тут парвонаси, визилдок қўнғиз, ғовакло

Батафсил
IN-TO

Инсектоакарицид (Спиротетрамат 100 г/л) Иссиқхонадаги оққанот, шира,  трипс ва ўргимчакканага қарши  ю

Батафсил
KORNET Ekstra

Гербицид (Мезотрион 37,5 г/л +  Никосульфурон 15 г/л) Маккажўхоридаги бир йиллик ва  айрим кўп йиллик палл

Батафсил
Yakozuna

Гeрбицид (Бензобициклон 50 %) Шолидаги бир ва кўп йиллик бошоқли  ҳамда кенг баргли бегона ўтларга қарши 

Батафсил
Faster Alfa

Гeрбицид (Квинклорак  470 г/кг + пиразосульфурон-этил 30 г/кг) Таъсир этиш ҳусусияти: Ушбу препарат шоли э

Батафсил
Gerbis PRO

Гeрбицид (Форамсульфурон 30% + йодосульфурон-метил натрий 1%  +  антидот изоксадифен этил 30% Маккажўхори

Батафсил
Kleton

Гербицид (Клетодим 240 г/л)  Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли  бегона ўтларга қарши самарали  гербиц

Батафсил
TAKSAM

Инсектицид (Тиаметоксам 350 г/л) Зараркунандаларга қарши  текканда ва тизимли таъсир  этувчи восита!

Батафсил
EVISECT

Инсектицид (Тиоциклам гидрогеноксалат 75 %) Помидор куяси (Тутаабсолюта)  ва оққанотга қарши текканда 

Батафсил
ENTOMIN

Инсектоакарицид (Нефт мойлари 80%) Зараркунандаларга қарши  кенг спектрли восита! Таъсир этиш ҳусусия

Батафсил
MERGAN

Инсектицид (Дифлубензурон 6%) Чигирткасимонларга қарши  самарали восита! Таъсир этиш ҳусусияти: Ушбу

Батафсил
MILITAR

Инсектицид (Пирипроксифен 100 г/л) Боғ ва сабзавот экинларидаги  оққанот ҳамда қалқондорларга  қарши

Батафсил
LOADER

Инсектицид (Бупрофезин 400 г/л) Иссиқхона экинларидаги  оққанотга қарши самарали  таъсир этувчи инсе

Батафсил
IFO SERA

IFO SERA Акарофунгицид (Олтингугурт 720 г/л) Токзорлардаги оидиум, олмадаги  уншудринг ва каналарга қарши&nbs

Батафсил
ENTOMEKTIN Ekstra

Инсектоакарицид (Абамектин 3,6%) Шира, трипс ва ўргимчакканага қарши  қўлланиладиган восита! Таъсир эт

Батафсил
ENTOVIDOR

Инсектоакарицид (Спиродиклофен 24%) Каналарга қарши қўлланиладиган  самарали восита! Таъсир этиш ҳусу

Батафсил
EZOTOKS

Акарицид (Этоксазол 100 г/л) Каналарга қарши қўлланиладиган  самарали акарицид! Таъсир этиш ҳусусияти:

Батафсил
FLUR

Акарицид (Бифеназат 240 г/л) Каналарга қарши самарали таъсир  қилувчи фойдали хашаротлар учун  мутлақ

Батафсил
PROZOLIN

Фунгицид (Пропиконазол 21% +  тебуконазол 21%) Занг ва уншудринг касалликларига қарши  қўлланиладиган

Батафсил
ENTO PAZ EKSTRA

Фунгицид (Пенконазол 10%) Уншудринг ва бошқа замбуруғли  касалликларга қарши тизимли таъсир этувчи фун

Батафсил
ADDRESS

Фунгицид (Азоксистробин 250 г/л) Токдаги замбуруғли касалликларга қарши  қўлланиладиган тизимли таъсир

Батафсил
IFODODIN

Фунгицид (Додин 500 г/л) Уруғли боғлардаги парша ва  монилиозга қарши тизимли таъсир этувчи восита! Таъ

Батафсил
MERSIN

Фунгицид (Тиофанат-метил 70%) Касаллик қўзғатувчи патогенларга  тўғридан-тўғри таъсир қилувчи ҳамда 

Батафсил
FLUTRIFUL

Фунгицид (Флутриафол 250 г/л) Замбуруғли касалликларга қарши  текканда ва тизимли таъсир этувчи  фунг

Батафсил
AKSESS

Фунгицид (Хлороталонил 50%) Помидор ва картошкадаги альтернариоз,  фитофтороз, бодрингдаги пероноспоро

Батафсил
LEKOVIT

Фунгицид (Дитианон 70%) Ток, олма ва шафтоли боғларидаги  касалликларга қарши кенг спектрда таъсир этув

Батафсил
BOLL

Нематоцид (Фостиазат 150 г/л) Экинларда учрайдиган илдиз  ўт (шумғия), нематодаларга  қарши самарали в

Батафсил