TOP KROP

Таъриф

Таъсир этувчи моддаси: Азимсульфурон 50% (500 г/кг)
Препарат шакли: сувда эрувчан гранула
Хавфлилик даражаси: III-синфга оид (кам захарли)

Қўлланиши: 

Ғалла майдоналарининг майсаларнинг сариқ ва қўнғир занг, ун шудринг, сариқ доғланиш, қўнғир доғланиш. Препарат системали таъсирга ега бўлган ҳимоя қилувчи ва даволовчи фунгицидир. Ҳосилнинг йўқолиши ва касаллик кенг тарқалиб кетишининг олди олинади. Препарат қўлланилгандан 2-4 соат ичида таъсир ета бошлайди.

Таъсир этиш механизми:

Препарат таркибидаги тебуконазол ўсимликка шимилиб, 
замбуруғларнинг ўсимлик ички қаватига киришига йўл 
қўймайди, иккинчи таъсир этувчи моддаси пропиконазол 
эса ўсимликка шимилиб, замбуруғ спораларини пайдо 
бўлишини чегаралайди, ўсимликни ўсиш –ривожланишини 
бошқариб, фотосинтез жараёнини фаоллаштиради.
  Препарат касалликларни олдини олади, шу билан 
биргаликда, касаллик тарқатувчи замбуруғларнинг спора 
ҳосил қилиш жараёнини тўхтатиб, ўсимликни  4-5 ҳафта 
давомида ишончли ҳимоя қилади.

Авфзалликлари

Афзалликлари:

  • Бошқа фунгицидларга чидамлилиги ошган касаллилкарни ҳам даволайди.
  • Ўсимликларнинг барглари ва пояси орқали тез сингиб, бир текисда тарқалади
  • Ўсимликларнинг ҳам ташқи ҳам ички томонидан бирдай таъсир етади
  • Бошқа фунгицид ва инсектисидлар билан биргаликда қўлланилганда ҳам самарасин пасаймайди.